Inburgeringscursus Wageningen - Nederlands leren


U wilt inburgeren d.m.v. een inburgeringscursus in Wageningen. Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen.

Aanbieders in Wageningen bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.


Nieuwland Werk Taal Zorg
Tel: 06 53242261
www.nieuwland.nl
Aanspreekpersoon: Auke Vos

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Tel: 020-3649599/06-47766325
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland
Aanspreekpersoon: Astrid Magnusson

Inburgeringscursus buitenland

Indien u een buitenlandse partner heeft en u wilt voor haar/hem een MVV/TEV aanvragen dan zal in de meeste gevallen hij/zij het inbugeringsexamen buitenland moeten doen in het land van herkomst.

Inburgeringscursus Online

Er zijn in vele landen aanbieders van de inburgeringscursus buitenland, maar er is ook een mogelijkheid om de cursus online te doen.

Wilt u meer weten over de online inburgeringscursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland ​en het Nederlandse inburgeringsexamen bezoek dan de website van www.dutchtutor.com