Inburgeringscursus Nijmegen - Nederlands leren


U wilt inburgeren d.m.v. een inburgeringscursus in Nijmegen. Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen.

Aanbieders in Nijmegen bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.


HAN-Talencentrum (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
Tel: 024-353 03 04
www.han.nl/nt2
Aanspreekpersoon: Manja Mekking

Harmonie Taal en Cultuur
Tel: 06-26494520
www.harmonietaal.nl
Aanspreekpersoon:

LBG/Traject BV/Stavoor BV/Heller BV
Tel: 06-20399869
www.LBGroep.nl
Aanspreekpersoon: Trudy Kleve


Nederlands de Baas
Tel: 06-22986081
www.nederlandsdebaas.nl
Aanspreekpersoon:

Radboud in’to Languages
Tel: 024-2611425
www.ru.nl/radboudintolanguages/
Aanspreekpersoon: Simone Barnhoorn-Claessen

ROC Nijmegen, team Educatie voor Volwassenen
Tel: 0900-9509
www.roc-nijmegen.nl/
Aanspreekpersoon: Jo Crausen


VluchtelingenWerk Oost Nederland
Tel: 020-3649599/06-19290570
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland
Aanspreekpersoon: Pieter van den Ende

Inburgeringscursus buitenland

Indien u een buitenlandse partner heeft en u wilt voor haar/hem een MVV/TEV aanvragen dan zal in de meeste gevallen hij/zij het inbugeringsexamen buitenland moeten doen in het land van herkomst.

Inburgeringscursus Online

Er zijn in vele landen aanbieders van de inburgeringscursus buitenland, maar er is ook een mogelijkheid om de cursus online te doen.

Wilt u meer weten over de online inburgeringscursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland ​en het Nederlandse inburgeringsexamen bezoek dan de website van www.dutchtutor.com