Inburgeringscursus Leiden - Nederlands leren


U wilt inburgeren d.m.v. een inburgeringscursus in Leiden. Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen.

Aanbieders in Leiden bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.


Academisch Talencentrum Universiteit Leiden
Tel: 071 5272164
www.atcleiden.nl/
Aanspreekpersoon: Utie Wouters

Delken&Boot Nederlandse taal en cultuur
Tel: 010 4221481
www.delkenboot.nl
Aanspreekpersoon: Lieneke Ginkel

Meester in NT2
Tel: 085-0606689
www.meesternt2.nl
Aanspreekpersoon:


NLtraining
Tel: 020 492 37 24
www.nltraining.nl
Aanspreekpersoon:

Stichting Daarnaa
Tel: 0647 - 608 000
www.daarnaa.nl
Aanspreekpersoon: Sjaak van Rijn

Taalthuis
Cursussen Nederlands tot en met niveau C1, alleen voorbereidend op staatsexamen en geen inburgeringscursussen

Tel: 023 305 0 305
www.taalthuis.nl
Aanspreekpersoon: Margreet van 't Haaff


VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord
Tel: 071 3411190
www.vwzhn.nl
Aanspreekpersoon: Mario Bazuijnen

Inburgeringscursus buitenland

Indien u een buitenlandse partner heeft en u wilt voor haar/hem een MVV/TEV aanvragen dan zal in de meeste gevallen hij/zij het inbugeringsexamen buitenland moeten doen in het land van herkomst.

Inburgeringscursus Online

Er zijn in vele landen aanbieders van de inburgeringscursus buitenland, maar er is ook een mogelijkheid om de cursus online te doen.

Wilt u meer weten over de online inburgeringscursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland ​en het Nederlandse inburgeringsexamen bezoek dan de website van www.dutchtutor.com