Inburgeringscursus Doetinchem - Nederlands leren


U wilt inburgeren d.m.v. een inburgeringscursus in Doetinchem. Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen.

Aanbieders in Doetinchem bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.


Enteetwee
Tel: 06-22096124
www.enteetwee.nl
Aanspreekpersoon: Anita Rienstra


Graafschap Inburgering
Tel: 06-13612989
www.graafschapinburgering.nl
Aanspreekpersoon: Ronald Harxen


VluchtelingenWerk Oost Nederland
Tel: 020-3649599/06-06-23364678
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland
Aanspreekpersoon: Zahya Laoukili

Inburgeringscursus buitenland

Indien u een buitenlandse partner heeft en u wilt voor haar/hem een MVV/TEV aanvragen dan zal in de meeste gevallen hij/zij het inbugeringsexamen buitenland moeten doen in het land van herkomst.

Inburgeringscursus Online

Er zijn in vele landen aanbieders van de inburgeringscursus buitenland, maar er is ook een mogelijkheid om de cursus online te doen.

Wilt u meer weten over de online inburgeringscursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland ​en het Nederlandse inburgeringsexamen bezoek dan de website van www.dutchtutor.com