Inburgeringscursus Delft - Nederlands leren


U wilt inburgeren d.m.v. een inburgeringscursus in Delft. Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen.

Aanbieders in Delft bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.


DISCOVERINDUTCH - language and integration classes
Tel: 06-13054490
www.discoverindutch.nl
Aanspreekpersoon: Sieger Timmerman


Stichting VluchtelingenWerk Maasdelta
Tel: 06-10700017
www.vluchtelingenwerk.nl/
Aanspreekpersoon: Helena den Hertog


TaalophetWerk
Tel: 088-5252525
www.leerNederlandsinRotterdam.nl
Aanspreekpersoon: Serpil Arslan

TNA Taalcursus (Taalcursus Nederlands voor anderstaligen)
Tel: 06 51761665
www.tnataalcursus.nl
Aanspreekpersoon: Eveline Amstel

Inburgeringscursus buitenland

Indien u een buitenlandse partner heeft en u wilt voor haar/hem een MVV/TEV aanvragen dan zal in de meeste gevallen hij/zij het inbugeringsexamen buitenland moeten doen in het land van herkomst.

Inburgeringscursus Online

Er zijn in vele landen aanbieders van de inburgeringscursus buitenland, maar er is ook een mogelijkheid om de cursus online te doen.

Wilt u meer weten over de online inburgeringscursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland ​en het Nederlandse inburgeringsexamen bezoek dan de website van www.dutchtutor.com