Inburgeringscursus Arnhem - Nederlands leren


U wilt inburgeren d.m.v. een inburgeringscursus in Arnhem. Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen.

Aanbieders in Arnhem bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.


Arabika Educatie & Vorming
Tel: 06 445 112 78
www.arabika-taal.nl
Aanspreekpersoon:

Capabeltaal BV
Tel: 088 270 12 50
www.capabeltaal.nl/
Aanspreekpersoon:

Elycio Talen B.V.
Tel: 078-644 97 70
www.elyciotalen.nl/
Aanspreekpersoon: Jackie Drinkwaard


En nu Nederlands
Tel: 06-46699050
www.ennunederlands.nl/
Aanspreekpersoon: Vivika Voskamp

HAN-Talencentrum (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
Tel: 024-353 03 04
www.han.nl/nt2
Aanspreekpersoon: Manja Mekking

NCB Opleidingen BV
Tel: 088 877 00 00
www.diplomainburgering.nl
Aanspreekpersoon: Ilhan Akel


Rijn IJssel, Educatie & Integratie
Tel: 026 3129000
www.rijnijssel.nl/inburgering
Aanspreekpersoon:

UPGRADE/ROC A12
Tel: 0318-66 42 00
www.upgrade.nu
Aanspreekpersoon: Carolien Minnen

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Tel: 026-3702777
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland
Aanspreekpersoon: de heer I. (Ike) van Houselt

Inburgeringscursus buitenland

Indien u een buitenlandse partner heeft en u wilt voor haar/hem een MVV/TEV aanvragen dan zal in de meeste gevallen hij/zij het inbugeringsexamen buitenland moeten doen in het land van herkomst.

Inburgeringscursus Online

Er zijn in vele landen aanbieders van de inburgeringscursus buitenland, maar er is ook een mogelijkheid om de cursus online te doen.

Wilt u meer weten over de online inburgeringscursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland ​en het Nederlandse inburgeringsexamen bezoek dan de website van www.dutchtutor.com