Inburgeringscursus Amsterdam - Nederlands leren


U wilt inburgeren d.m.v. een inburgeringscursus in Amsterdam. Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen.

Aanbieders in Amsterdam bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.


Academy for Civic Education (ACE)
Tel: 06-26633544
www.ace-college.nl
Aanspreekpersoon: Mevr. drs. Limke Landsmeer

Alsare academie
Tel: 085-7470067
www.alsare-academie.nl
Aanspreekpersoon:

Ambitiouzz
Tel: 06-21536512
www.ambitiouzz4u.nl
Aanspreekpersoon: Giovanna Gill

Arabika Educatie & Vorming
Tel: 06 84170284
www.arabika-taal.nl
Aanspreekpersoon:

Capabeltaal BV
Tel: 088 270 12 50
www.capabeltaal.nl/
Aanspreekpersoon:

Conrado
Tel: 020 4890566
www.conrado.nl
Aanspreekpersoon: Juul Kampstra

Easy Dutch Plus
Tel: 06 50677858
www.easydutchplus.com
Aanspreekpersoon:

Hogeschool van Amsterdam
Tel: 020-5995858
www.taalenschakel.nl
Aanspreekpersoon: F. Lamkaddem

Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT), Universiteit van Amsterdam
Tel: 020-5254642
www.intt.uva.nl/
Aanspreekpersoon: Mieke Keip

NCB Opleidingen BV
Tel: 088 877 00 20
www.diplomainburgering.nl
Aanspreekpersoon: Nergiz Daldal

NedLes
Tel: 020 624 3510
www.nedles.nl/
Aanspreekpersoon: Annelies Braams

NLtraining
Tel: 020 4923724
www.nltraining.nl/
Aanspreekpersoon: Marnix Heida

Nt2 Cafe
Tel: 0614337986
www.nt2cafe.nl
Aanspreekpersoon:

NT2Digitaal
Tel:
www.nt2digitaal.nl
Aanspreekpersoon: Alice Braun

Pace Taleninstituut BV
Tel: 020 4288602
www.pacetaleninstituut.nl/
Aanspreekpersoon: Bart Sneep

ROC van Amsterdam
Tel: 020-5797666
www.rocva.nl/
Aanspreekpersoon: Irma van der Grijn

Sagènn Educatie BV
Tel: 088-444 6000
www.sagenn.nl/educatie
Aanspreekpersoon: Elske Mensen

Salude Groep BV
Tel: 071 5235000
www.saludegroep.nl/
Aanspreekpersoon: Peter Veen

Stichting AKROS Welzijn
Tel: 020-6898818
www.akros-amsterdam.nl
Aanspreekpersoon: Jacqueline Weijer

Stichting IPI
Tel: 020-6382808
www.s-ipi.nl/
Aanspreekpersoon: Fakhita Hachimi


Taal & COAST op Maat
Tel: 020 609 05 11
www.taalopmaat.nl
Aanspreekpersoon: Marloes Duijn

Taalthuis
Cursussen Nederlands tot en met niveau C1, alleen voorbereidend op staatsexamen en geen inburgeringscursussen

Tel: 023 305 0 305
www.taalthuis.nl
Aanspreekpersoon: Margreet van 't Haaff

TopTaal NT2 Expert BV
Tel: 020 - 7163690
www.toptaal.com
Aanspreekpersoon: M. Deenik

Totaal Inburgering
Tel: 088 -004 9494
www.totaalinburgering.nl
Aanspreekpersoon:

Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan
Tel: 020-6277745
www.vluchtelingenwerk.nl/amsteltotzaan
Aanspreekpersoon: Marieke van Zantvoort

Vrije Universiteit Amsterdam, VU-NT2, VASVU
Tel: 020-5986398
www.nt2.vu.nl
Aanspreekpersoon: Annelies van Urk

Inburgeringscursus buitenland

Indien u een buitenlandse partner heeft en u wilt voor haar/hem een MVV/TEV aanvragen dan zal in de meeste gevallen hij/zij het inbugeringsexamen buitenland moeten doen in het land van herkomst.

Inburgeringscursus Online

Er zijn in vele landen aanbieders van de inburgeringscursus buitenland, maar er is ook een mogelijkheid om de cursus online te doen.

Wilt u meer weten over de online inburgeringscursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland ​en het Nederlandse inburgeringsexamen bezoek dan de website van www.dutchtutor.com