Welkom

Een inburgeringscursus is een onderwijspakket, bedoeld voor immigranten. De lesstof in een inburgeringscursus bevat o.a. de taal en andere sociale, economische en juridische vaardigheden van Nederland.

In het buitenland is door de overheid niets geregeld om de immigrant te begeleiden bij het voorbereiden op het inburgeringsexamen, dit wordt overgelaten aan de vrije markt.

Indien beschikbaar kan men zich in land van herkomst voorbereiden via een inburgeringscursus. Indien er geen inburgeringscursus wordt aangeboden in land van herkomst of woonplaats van immigrant kan men ook een inburgeringscursus via internet volgen.

Onderstaand vind u aanbieders van een inburgeringscursus in zowel Nederland als in het buitenland.

Basisexamen Inburgering - Nederlands leren - MVV

Het inburgeringsexamen buitenland toetst basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Het examen wordt mondeling in het Nederlands afgelegd bij een Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat in het land van herkomst. Alleen na het succesvol behalen van het inburgeringsexamen kan men een machtiging voorlopig verblijf aanvragen!

 

 


Inburgeringscursus Online

Soms kan men zich ter plaatse voorbereiden d.m.v.een inburgeringscursus of indien niet beschikbaar een inburgeringscursus via internet.

 
     

 

Nadat U bent geslaagd voor het inburgeringsexamen op de Nederlandse Ambassade en in Nederland bent gearriveerd moet U ook nog bij een Roc of andere erkende instelling verder inburgeren in Nederland, zie daarvoor de aanbieders bovenstaand.

Inburgeren in Nederland - Inburgeringscursus

Nadat u het basisexamen inburgering heeft gehaald en naar Nederland bent gekomen, moet u ook nog een inburgeringscursus volgen in Nederland. Hiervoor moet u een ander examen afleggen: het inburgeringsexamen. Inburgering wil zeggen dat immigranten die langdurig in Nederland komen wonen de taal spreken, op de hoogte zijn van de Nederlandse samenleving en een aantal belangrijke normen en waarden kennen.

De inburgeringscurses en integratie

De Nederlandse overheid beschouwt inburgering als een voorwaarde om te kunnen integreren. De eisen voor inburgering zijn vastgelegd in de Wet inburgering.

Deze wet is sinds 1 januari 2007 van kracht. Immigranten hebben voldaan aan de inburgeringsplicht, wanneer ze geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen.

In tegenstelling tot inburgeren in het buitenland wordt een inburgeringscursus geheel of gedeeltelijk vergoed en zijn er in sommige gevallen subsidie of een tegemoetkoming in de kosten mogelijk.

 

De Inburgeringscursus - inburgering waar voor bedoeld.

Het basisexamen inburgering toetst uw basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving. Een inburgeringscursus is bedoeld om u als nieuwkomer beter voor te bereiden op uw komst naar Nederland en om integratie in de Nederlandse samenleving te bevorderen.