Nederlands leren en Inburgeren in Nederland. U wilt inburgeren in Nederland. Daarom moet u de Nederlandse taal leren. U moet ook leren over het wonen en werken in Nederland. Het inburgeringsexamen bestaat uit één praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen. U vraagt de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen aan bij uw gemeente.

  
        

Nederlands leren en Inburgeren in Nederland. U wilt inburgeren in Nederland. Daarom moet u de Nederlandse taal leren. U moet ook leren over het wonen en werken in Nederland. Het inburgeringsexamen bestaat uit één praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen. U vraagt de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen aan bij uw gemeente.


Inburgeringscursus Venlo - Nederlands Leren

 

Onderstaand vind u adressen om in te burgeren in Venlo.
Aanbieders bieden inburgeringscursussen en Nederlands leren.

 

 
 
 

ROC Gilde Opleidingen
Laaghuissingel 2
5913 ES Venlo
Telefoon 077-359 7080

CNAV Taaltrainingen
Toermalijn 27
5912 ST Venlo
Telefoon 077-3260303

Capabel Taal BV
Mgr. Nolensplein 59
5911 GG Venlo
Telefoon 0306352330