Inburgering - Inburgeringscursus

 
Hier vindt U het laatste nieuws over inburgeringscursus die wij in diverse online media tegenkwamen.

VVD wil verplichte taaltoets voor peuters

----------------------------------------------------------

ALMERE - De PVV in Almere heeft de eerste schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders. Het is onderwerp is de subsidie aan de plaatselijke borduurclub Steek voor Steek.

De partij vindt het 'onwenselijk' dat subsidie en dus belastinggeld wordt gegeven aan een 'multicultureel hobbyproject' waaraan slechts twintig inwoners van Almere deelnemen, zo schrijft Omroep Flevoland.

Het gaat om een bedrag van 1450 euro. Ans Kits van Stichting Multiculturele Ontmoetingsprojecten zegt dat het om een eenmalige subsidie gaat. ,,Daar is 900 euro van besteed aan de huur van ons onderkomen en de rest aan materialen. Inmiddels mogen we gratis gebruik maken van de accommodatie als we het schoonmaken, dus afhankelijk van de gemeente zijn we niet meer'' zegt ze op de site van Binnenlands Bestuur. 

Ze vindt de subsidie niet verspild. ,,Dankzij deze borduurclub zijn er al zes deelneemsters naar een inburgeringscursus gegaan. We hebben de vrouwen met een Nederlands paspoort laten zien hoe je moet stemmen, en die hebben dat voor het eerst in hun leven gedaan. Verder zijn er hechte vriendschappen ontstaan tussen autochtone en allochtone vrouwen, het is echt een groot succes. Nee, ook zonder dat bedrag van de gemeente gaat de handwerkclub gewoon door. (BVDL http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/473207/2010/03/30/PVV-Almere-opent-aanval-op-borduurclub.dhtml

----------------------------------------------------------

Inburgeraars kunnen zelf cursussen samenstellen

VLAARDINGEN - Per 1 april 2010 biedt de gemeente Vlaardingen mensen de mogelijkheid zelf hun inburgering te regelen. Dat kan met het Persoonlijk Inburgeringsbudget (PIB). Wie met het PIB inburgert, kan zijn eigen cursussen samenstellen. De inburgeraar bepaalt zelf waar hij of zij de inburgeringscursus volgt en uit weke onderdelen de cursus bestaat. Hierdoor ontstaat een inburgeringstraject dat aansluit op de wensen, ambities en behoeften van de inburgeraar.

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars kunnen het Persoonlijk Inburgeringsbudget aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeente Vlaardingen. De regie van de cursus ligt bij de inburgeraar. Hij beschrijft in een plan hoe de inburgeringscursus eruit zal zien en bespreekt het met zijn coach PIB. Zodra het plan is goedgekeurd, krijgt de inburgeraar de beschikking over het budget en worden afspraken gemaakt met de aanbieder(s) van de cursussen. Aan het eind van het inburgeringstraject doet de inburgeraar (Staats)examen. Uiteindelijk betaalt de gemeente de cursus met het beschikbaar gestelde budget.

In de gemeente Vlaardingen is het PIB opgezet als pilot. De organisaties die inburgeringstrajecten aanbieden, zijn inmiddels over het werken met het PIB geÔnformeerd. Meer informatie over het Persoonlijk Inburgeringsbudget is te vinden op de website http://www.echo.nl/ro-vl/buurt/redactie/1003188/inburgeraars.kunnen.zelf.cursussen.samenstellen/

----------------------------------------------------------


De Veluwepost 22 mrt 2010 
WAGENINGEN - Wageningen heeft zich bij de invoering van de Wet Inburgering als doel gesteld om op 31 december 2009 350 mensen een inburgeringscursus te laten volgen. Dit doel is ruimschoots gehaald! Op 15 maart 2010 is dit heugelijke gevierd in aanwezigheid van de Directeur Generaal van het Ministerie van VROM/Wijken en Integratie, dhr. M. Frequin. 
Het programma werd geopend met een speech van burgemeester van Rumund. Hij ging in op de veelkleurigheid van Wageningen. Wethouder Walma nam het stokje over en benadrukte dat inburgering een eerste stap is naar meedoen in de samenleving. Ook ging zij in op het succes van de Wageningse aanpak door het huisbezoekenproject van Welvada. Met dit project werden de potentiŽle inburgeraars aan huis bezocht. Dit leidde tot een groot aantal nieuwe aanmeldingen voor een cursus.
Mevrouw Steenhuis van Welvada gaf een korte toelichting op de huisbezoeken.

Voorbeeld voor een succesvolle inburgeraar, is mevrouw Mousevi. Zij heeft de inburgeringscursus succesvol doorlopen en heeft haar plaats in de samenleving gevonden door vrijwilligerswerk te doen bij bejaardencentrum Rustenburg. Zij werd toegeproken door dhr. Frequin en ontving een aantal cadeaus. Om de Wageningse samenleving nog beter te leren kennen, kreeg zij een aanbod van een taalmaatje door ’t Gilde en een gratis jaarabonnement en uitgebreide rondleiding van de bibliotheek.Het feestelijke programma werd speciaal voor mevrouw Mousevi die uit Afghanistan komt, opgeluisterd door Afghaanse muziek en Afghaanse hapjes.
De middag werd ook bijgewoond door een aantal (ex)inburgeraars die het op prijs stelden om met elkaar hun ervaringen te delen.....in het Nederlands.

----------------------------------------------------------

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Bergen op Zoom zoekt er honderd, Roosendaal maar liefst 450. We hebben het over taalcoaches.

Vrijwilligers die inburgeraars willen helpen de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren.

Dat kan variŽren van een soort bijles om beter Nederlands te leren schrijven tot een gang naar de Hema om vlotter te leren spreken. 

Gebleken is namelijk dat mensen die de verplichte inburgeringscursus volgen, behoefte hebben aan meer. "Ze vinden dat de praktische taaloefening tekort schiet", zeggen Rob Verheijen en Ingrid Akveld, coŲrdinator van het taalcoachproject in respectievelijk Roosendaal en Bergen. "Het inburgeringsexamen halen is voor de meesten geen punt. Maar ze weten bijvoorbeeld niet wie of wat Jip en Janneke zijn."

Inburgeraars zijn na de cursus wel sociaal- maar niet professioneel redzaam, zegt Peter Gelens die als adviseur is ingehuurd. "Dat wil zeggen dat ze niet goed genoeg Nederlands spreken en begrijpen om ergens te kunnen gaan werken. Mensen moeten echt ondergedompeld worden in taal. Dan nemen de kansen op de arbeidsmarkt flink toe."

De lat voor de vrijwillige taalcoaches wordt niet in alle gevallen even hoog gelegd. Het gewenste niveau is afhankelijk van de behoefte van de inburgeraar. Het is ook vooral de inburgeraar die bepaalt wat er tijdens het wekelijkse of tweewekelijkse samenzijn met de taalcoach of 'praatmaat' gebeurt. Het moeten niet alleen leerzame, maar vooral ook gezellige ontmoetingen zijn.

Zowel in Roosendaal als in Bergen op Zoom zijn, via het informele circuit van de coŲrdinatoren, al enkele taalkoppels gevormd. Beiden hebben goede hoop dat de genoemde streefgetallen tot aan 2012 ook gehaald gaan worden. "Het project dient een ontzettend goed doel waar de wereld van opknapt", zeggen de drie kartrekkers.

Het taalproject is onderdeel van een landelijk initiatief dat voormalig minister Ella Vogelaar van Wijken en Integratie in 2009 lanceerde. Ze stelde er in totaal elf miljoen euro beschikbaar. Gemeenten konden zich voor het project aanmelden en sluizen de subsidie door naar de projectuitvoerders. In het Roosendaalse geval via Vluchtelingenwerk en in Bergen op Zoom deels via Vrouwen Integratie Vandaag (VIV). http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6487345/Taalcoaches-gezocht-voor-inburgeraars.ece

----------------------------------------------------------

Postbus 51-spot roept omgeving inburgeraar op tot actie

16-03-2010
Vanaf 15 maart roept de postbus 51-tvspot ‘Het begint met taal’ de omgeving van potentiŽle inburgeraars op, hen aan te zetten een inburgeringscursus te gaan volgen. Het kabinet vindt dat iedereen die in Nederland woont, de Nederlandse taal moet leren.
Meedoen in de samenleving begint immers met het spreken van de Nederlandse taal. De taal is belangrijk bij het opvoeden van je kinderen, voor het vinden of behouden van een baan, voor contacten met andere ouders, de dokter of de buren.

In de spot die vorig jaar televisie te zien was, sprak het rijk de mensen zelf aan de handschoen op te pakken, de taal te leren en de maatschappij te leren kennen. De spot die de komende vijf weken weer op televisie te zien is, spoort behalve de inburgeraar, ook de omgeving aan iemand aan te spreken de taal te gaan leren.

Ook familie, een collega, de werkgever, de leerkracht van het kind of de buurman kunnen een potentiŽle inburgeraar wijzen op het belang van het spreken van de Nederlandse taal en hem of haar op weg helpen om een inburgeringscursus te gaan volgen. Het helpt diegene immers uit het isolement te komen, contacten te leggen in de buurt, een opleiding te volgen, werk te vinden en zo zichzelf de kans te geven op een betere toekomst.

----------------------------------------------------------

 

Het wordt moeilijker voor Nederlanders om zich met hun buitenlandse partners in Nederland te vestigen. Het kabinet gaat de regels voor huwelijksmigratie verder aanscherpen. Dat staat in een notitie van minister Eberhard van der Laan van Integratie. Stichting Buitenlandse Partner is woedend. 
 
Het kabinet wil de eisen voor migranten flink aanscherpen. Zo komt er een verzwaarde inburgering in het buitenland. Het niveau van de toets gesproken Nederlands gaat omhoog. En er komt ook een schriftelijke toets Nederlands in het inburgeringsexamen. Volgens het kabinet zijn de maatregelen nodig omdat vooral de integratie van sommige Marokkanen en Turken moeizaam verloopt
 
Overlast
Door gebrek aan kennis van de Nederlandse taal en een laag opleidingsniveau komen nieuwkomers vaak in de problemen terecht. Zoals schooluitval, overlast en criminaliteit.Maar de nieuwe maatregelen zijn ook van toepassing op de buitenlandse partners van Nederlanders. En daarmee slaat het kabinet volgens de Stichting Buitenlandse Partner de plank volledig mis.
 
Voorzitter Paul Streumer van de SBP:" De maatregelen worden ingevoerd, omdat er problemen zijn met sommige allochtone groepen. Vaak jongeren die gewoon hier geboren zijn. Nu worden algemene regels opgesteld, die ook op Nederlanders met een buitenlandse partner van toepassing zijn. Maar zij zorgen helemaal niet voor integratieproblemen."
 
Minimale aanscherping

Het CDA is niet van plan om Nederlanders met een buitenlandse partner te ontzien. Volgens Mirjam Sterk (CDA) zijn de regels op iedereen van toepassing die aan huwelijksmigratie doet. Sterk:" Ik verwacht niet dat de buitenlandse partners van Nederlanders hier nou extra de dupe van worden. Het gaat om een minimale aanscherping van de regels. Dat moet voor deze groep echt haalbaar zijn."
 
Nederland kent op dit moment al een groot aantal regels waaraan buitenlandse partners van Nederlanders moeten voldoen. Zo moet de in Nederland wonende partner 120 procent van het minimumloon verdienen. Ook moet de buitenlandse partner een inburgeringsexamen in het buitenland afleggen. In de praktijk is dat lastig, omdat er vaak geen faciliteiten aanwezig zijn om de Nederlandse taal goed te leren.
 
Averechts effect
Hans Jager is advocaat bij Everaert Advocaten. Onder zijn cliŽnten zitten ook Nederlanders met een buitenlandse partner. Volgens Jager loopt Nederland in Europa voorop met de regels voor huwelijksimmigratie:" Het kabinet slaat door in maatregelen, die een averechts effect hebben. Veel Nederlanders met een buitenlandse partner gaan daarom in het buitenland wonen. Vaak hoogopgeleide mensen die je in de toekomst hard nodig hebt."
 
De Stichting Buitenlandse Partner heeft inmiddels de politieke partijen in de Tweede Kamer een brief gestuurd. Het Europese Hof buigt zich op dit moment over de verhoging van de inkomenseisen voor nieuwkomers. Een procedure die nog vele jaren kan duren. Zolang de Europese rechter nog geen uitspraak heeft gedaan, blijft de IND de verscherpte regels hanteren.

bron: RNW ( radio wereld omroep )

----------------------------------------------------------

Gemeente Doetinchem
Persbericht, 30 maart 2010

Gemeente feliciteert geslaagde inburgeraars

Er is weer een groep inburgeraars geslaagd voor hun inburgeringsexamen. Op donderdag 1 april feliciteert wethouder Otwin van Dijk voor de derde keer een groep nieuwe Doetinchemmers. Begin 2009 is de gemeente begonnen met een felicitatiemoment voor geslaagde inburgeraars. Sinds de invoering van de Wet Inburgering in 2007 worden nieuwe Nederlanders getoetst aan de hand van een inburgeringsexamen.

De gemeente betaalt voor sommige inburgeraars het examen, deze mensen zijn opgeleid door Capabel Taal. Voor deze bijeenkomst zijn negentien mensen uitgenodigd. Bij deze genodigden zitten ook mensen die vorig jaar al hun inburgeringsexamen hebben behaald. In totaal hebben negen mensen aangegeven dat zij aanwezig zijn bij het felicitatiemoment. Zij nemen familie en vrienden mee. Het felicitatiemoment vindt plaats in sociaal cultureel eetcafť Het Borghuis. Tijdens een informeel programma is er persoonlijke aandacht voor iedereen door Otwin van Dijk en de cursusleider van Capabel Taal.
Wet Inburgering
Op 1 januari 2007 is de Wet Inburgering in werking getreden. Nieuwe Nederlanders moeten de taal leren en moeten weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Deze kennis wordt getoetst aan de hand van het inburgeringsexamen. Wie slaagt voor dit examen is ingeburgerd. Om de slagingskans te vergroten kan men eerst een inburgeringscursus volgen.

Inburgeringsplichtig
Volgens de wet zijn er drie groepen mensen die moeten inburgeren: oudkomers, nieuwkomers en geestelijk bedienaren. Een imam, priester, godsdienstleraar of zendeling zijn voorbeelden van geestelijk bedienaren. Niet inburgeringsplichting zijn mensen die een Nederlands paspoort hebben; afkomstig zijn uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland; jonger zijn dan 18 jaar; ouder zijn dan 65 jaar; acht jaar of langer in Nederland woonden toen men leerplichtig was; over Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal beschikken; tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (bijvoorbeeld expats). http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/04/01/R041.htm

 

1 dec 2009, 15:59 Wilhelmus verplicht in inburgeringscursus Het Wilhelmus wordt verplichte lesstof in de inburgeringscursussen. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een motie daarover van de SGP.- ANP

----------------------------------------------------------