Nederlands leren en Inburgeren in Nederland. U wilt inburgeren in Nederland. Daarom moet u de Nederlandse taal leren. U moet ook leren over het wonen en werken in Nederland. Het inburgeringsexamen bestaat uit één praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen. U vraagt de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen aan bij uw gemeente.

Inburgeringscursus Utrecht - Nederlands Leren

 

Onderstaand vind u adressen om in te burgeren in Utrecht.
Aanbieders inburgeringscursussen en Nederlands leren.

 

 
 
 
  Buro Inburgering Utrecht
Kaatstraat 1
Utrecht
Telefoon: 030 286 6200
ROC Midden Nederland
Kretadreef 61
3562 VA Utrecht
Telefoon (030) 285 27 00
ROC Educatie // Utrecht
Brandenburchdreef 20
3562 LS Utrecht
Telefoon (030) 261 68 52