Nederlands leren en Inburgeren in Nederland. U wilt inburgeren in Nederland. Daarom moet u de Nederlandse taal leren. U moet ook leren over het wonen en werken in Nederland. Het inburgeringsexamen bestaat uit één praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen. U vraagt de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen aan bij uw gemeente.

Inburgeringscursus Eindhoven - Nederlands Leren

 

Onderstaand vind u adressen om in te burgeren in Eindhoven.
Aanbieders inburgeringscursussen en Nederlands leren.

 

 
 
 
  ROC van Eindhoven
ISterrenlaan 4
Eindhoven
040 269 44 44
Ster College
Frankrijkstraat 101
5622 AE Eindhoven
 
Bureau Inburgering Eindhoven
Smalle Haven 109-111
5611 EH Eindhoven
Telefoon: (040) 851 4000